Gaśnica proszkowa - zalecana do gaszenia pożaru bez zamaczania podłoża.

Gaśnica proszkowa

Gaśnice te zawierają w sobie proszek, którego głównymi składnikami są zwykłe węglany lub fosforany sodu. Przy użyciu gaśnicy proszek jest wystrzeliwany z butli za pomocą sprężonego gazu: dwutlenku węgla lub azotu. W wyniku antykatalizy zostaje przerwana reakcja spalania. Pozatym proszki typu ABC pienią się i stapiają w wysokich temperaturach odcinając przy tym dopływ tlenu. Cały efekt wytłumienia ognia wspomaga strumień niepalnego gazu, który jest nośnikiem proszku.

Gaśnice proszkowe stosuje się przy pożarach grup: A, B i C, w zależności od rodzaju używanego proszku. Można również gasić urządzenia elektryczne pod napięciem, do 1000V. Do wyższego napięcia stosuje się inne, specjalistyczne gaśnice proszkowe. Używanie tego typu gaśnicy zaleca się do gaszenia ognia w różnego rodzaju archiwach, bibliotekach itp; ponieważ użycie proszku nie powoduje zamakania gaszanych elementów.


gaśnice proszkowe gaśnice samochodowe gaśnica

Rodzaje pożarów

 • Typ A - pożar ciał stałych
  Zaliczamy: drewno, węgiel, papier, słoma, tkaniny itp.
  Pod wpływem ciepła materiały te ulegają rozkładowi, wydzielając przy tym gazy palne i pary. Obecność owych gazów powoduje, że w/w materiały palą się płomieniem. Brak takowych właściwości powoduje spalanie się przez żarzenie.


 • Typ B - pożar cieczy palnych i substancji topiących
  Zaliczamy: benzyna, nafta, alkohol, eter, aceton, oleje, lakiery, parafina, steryna, pak, naftalen, smoła itp.
  Substancje topiące się pod wpływem wysokiej temperatury i ciecze palne zapalają się gdy nad górną warstwą cieczy lub substancji utworzy się mieszanina par z powietrzem. Kolejny etap palenia odbywa się już samorzutnie. Mieszanina par z powietrzem paląc się nagrzewa ciecz, co w efekcie powoduje jej parowanie. Szczególne niebezpieczeństwo pojawia się gdy palący (lub niepalący) się płyn wycieka. Powstaje wówczas możliwość rozprzestrzenienia się pożaru.


 • Typ C - pożary gazów palnych
  Zaliczamy: metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski itp.
  Spalanie tych gazów ma miejsce w warstwie stykania się strumienia gazu z powietrzem, mieszania się gazu palnego z powietrzem lub w różnej proporcji z innymi gazami. Zapalenie możliwe jest już od najmniejszego źródła ciepła, iskry, żaru od papierosa.


 • Typ D - pożary metali
  Zaliczamy: lit, sód, potas, glin i ich stopy, itp.
  W zależności od składu chemicznego w czasie palenia zużywa się tlen z powietrza i odpowiedni skład chemiczny. Pożary metali są bardzo trudne do ugaszenia. Powodem tego różne armie stosują je jako środki zapalające, do wywoływania pożarów punktowych i przestrzennych.


 • Typ E - pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem
  W tej grupie zalicza się jeszcze pożary grup A,B,C,D w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem.


 • Typ F - pożary tłuszczów
  Nietypowe pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kulinarnych. Utrudnione gaszenie spowodowane jest bardzo wysoką temperaturą palenia tłuszczów, gdzie po ich ugaszeniu może wystąpić ponowne zapalenie, gdy dotrze do nich tlen z powietrza.

Wypożyczalnia samochodów

Wypożyczalnia samochodów Warszawa Eurostyle wynajmuje tylko nowe samochody, bo bardzo atrakcyjnych cenach i dogodnych warunkach!

Gaśnice pianowe

Parking Warszawa Okęcie obsługuje klientów, którzy w niskiej cenie chcą zaparkować swój samochód w okolicy lotniska Okęcie. Nasz parking oferuje darmowy transfer na i z lotniska.

Wynajem dostawczych

Wynajem dostawczych samochodów tylko z wypożyczalnią EuroStyle! Obszerna flota samochodów i extra ceny, zapraszamy!